இவ்வுலகத்தில் வாழவேண்டிய முறைப்படி வாழ்கின்றவன்…|தினம் ஒரு குறள்:

valluvar

இவ்வுலகத்தில் வாழவேண்டிய முறைப்படி வாழ்கின்றவன்…|தினம் ஒரு குறள்:

thiruvalluvar

தினம் ஒரு குறள்:

திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள்,மக்களுக்கு பல நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தது.அதன் வரலாறுகளையும்,1330 திருக்குறள்களையும் தினமும் காண்போம்…

தற்காலத்திலும் திருக்குறளுக்கு மு. வரதராசன், மு. கருணாநிதி, சாலமன் பாப்பையா  உட்பட பலர் விளக்க உரைகளை எழுதியுள்ளனர். இவற்றுள் சிறப்பாகக் கருதப்படுவது டாக்டர் மு.வரதராசனார் அவர்களது நூலாகும்.

*அறத்துப்பால்:

➜இல்லறவியல்:

5.) இல்வாழ்க்கை:

50.) வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் 

        தெய்வத்துள் வைக்கப் படும் 

பொருள்:

          இவ்வுலகத்தில் வாழவேண்டிய முறைப்படி வாழ்கின்றவன், மேலுலகத் தெய்வமாக மதிக்கப்படுவான்.

 

மேலும் படிக்க: 

இல்வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து,நல்ல முறையிலே…|தினம் ஒரு குறள்:

 

Follow us on Facebook and Instagram:

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top