இந்தியாவில் நுகர்வோர் உரிமை : பிரதிநிதித்துவ உரிமை | விழித்தெழு மக்களே : Chennaiyil.

இந்தியாவில் நுகர்வோர் உரிமை பிரதிநிதித்துவ உரிமை

நுகர்வோர் உரிமையின் வரையறை என்பது ‘பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் தரம், ஆற்றல், அளவு, தூய்மை, விலை மற்றும் தரம் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவதற்கான உரிமை’ ஆகும், ஆனால் நுகர்வோர் எந்தவொரு நியாயமற்ற நடைமுறைகளுக்கும் எதிராக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். வர்த்தகம். இந்த உரிமைகளை நுகர்வோர் அறிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம்.

கேட்கும் உரிமை அல்லது பிரதிநிதித்துவ உரிமை :

இந்த உரிமையின்படி, நுகர்வோர் தன்னை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு உரிமை உண்டு. மேலும் கேள்வி கேட்க அல்லது அவரது ஆர்வத்தை ஆதரிக்கும் உரிமை உண்டு. ஒரு நுகர்வோர் சுரண்டப்பட்டிருந்தால் அல்லது தயாரிப்பு அல்லது சேவைக்கு எதிராக ஏதேனும் புகார் இருந்தால், அவர் கேட்க உரிமை உண்டு, மேலும் அவர்களது ஆர்வத்திற்கு உரிய பரிசீலிப்பு கிடைக்கும் என்று உறுதியளிக்கிறது.

இந்த உரிமையில் அரசாங்கத்திலும் பிற கொள்கை உருவாக்கும் அமைப்புகளிலும் பிரதிநிதித்துவ உரிமை உண்டு. இந்த உரிமையின் கீழ் வாடிக்கையாளர்களின் புகார்களில் கலந்து கொள்ள நிறுவனங்கள் புகார் மையங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

Also Read: CITIZENS AWAKE

Also Watch :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Also Read

Scroll to Top