இந்தியாவில் நுகர்வோர் உரிமை : நுகர்வோர் கல்விக்கான உரிமை: | விழித்தெழு மக்களே : Chennaiyil.

இந்தியாவில் நுகர்வோர் உரிமை நுகர்வோர் கல்விக்கான உரிமை

நுகர்வோர் உரிமையின் வரையறை என்பது ‘பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் தரம், ஆற்றல், அளவு, தூய்மை, விலை மற்றும் தரம் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவதற்கான உரிமை’ ஆகும், ஆனால் நுகர்வோர் எந்தவொரு நியாயமற்ற நடைமுறைகளுக்கும் எதிராக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். வர்த்தகம். இந்த உரிமைகளை நுகர்வோர் அறிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம்.

நுகர்வோர் கல்விக்கான உரிமை:

இந்த உரிமையின் படி நுகர்வோருக்கு தெரிவிக்கப்படவேண்டிய தகவல்கள், அனைத்தையும் பெறுவது நுகர்வோரின் உரிமை ஆகும். கல்வியறிவு உள்ளவர்கள் தங்களது உரிமைகளை எளிதில் அறிந்துகொள்வர். ஆனால், கல்வியறிவுயற்றவர்கள் இந்த உரிமையின் படி தகவல்களை பெறமுடியும். அதற்காக அவர்களுக்கென ஏஜென்சிஸ் உள்ளது. நுகர்வோரின் பாதுகாப்பையும் இந்த உரிமை அளிக்கிறது. 

இந்திய அரசு பள்ளி பாடத்திட்டத்திலும் பல்வேறு பல்கலைக்கழக படிப்புகளிலும் நுகர்வோர் கல்வியை உள்ளடக்கியுள்ளது. நுகர்வோருக்கு அவர்களின் உரிமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும், அவர்களின் பணத்தை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்தவும் அரசாங்கம் ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

 

 

Also Read: CITIZENS AWAKE

Also Watch :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Also Read

Scroll to Top