இந்தியாவில் நுகர்வோர் உரிமை : தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை | விழித்தெழு மக்களே : Chennaiyil.

இந்தியாவில் நுகர்வோர் உரிமை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை

நுகர்வோர் உரிமையின் வரையறை என்பது ‘பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் தரம், ஆற்றல், அளவு, தூய்மை, விலை மற்றும் தரம் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவதற்கான உரிமை’ ஆகும், ஆனால் நுகர்வோர் எந்தவொரு நியாயமற்ற நடைமுறைகளுக்கும் எதிராக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். வர்த்தகம். இந்த உரிமைகளை நுகர்வோர் அறிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம்.

தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை:

இந்த உரிமையின்படி, ஒவ்வொரு நுகர்வோருக்கும் தனது விருப்பத்தின் படி பொருட்கள் அல்லது சேவைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை உண்டு. தேர்வு செய்வதற்கான உரிமை என்பது போட்டி விலை மற்றும் போட்டி விலையில் பல்வேறு வகையான தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்காக கிடைக்கும் தன்மை, திறன் மற்றும் அணுகல் ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்துவதாகும்.

தயாரிப்பாளர் அல்லது சப்ளையர் அல்லது சில்லறை விற்பனையாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராண்டை மட்டுமே வாங்க வாடிக்கையாளரை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது. நுகர்வோர் தனது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மிகவும் பொருத்தமான தயாரிப்பைத் தேர்வுசெய்ய சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும்.

 

Also Read: CITIZENS AWAKE

Also Watch :

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top