இந்தியாவில் நுகர்வோர் உரிமை | விழித்தெழு மக்களே : Chennaiyil.

இந்தியாவில் நுகர்வோர் உரிமை

நுகர்வோர் உரிமையின் வரையறை என்பது ‘பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் தரம், ஆற்றல், அளவு, தூய்மை, விலை மற்றும் தரம் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவதற்கான உரிமை’ ஆகும், ஆனால் நுகர்வோர் எந்தவொரு நியாயமற்ற நடைமுறைகளுக்கும் எதிராக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். வர்த்தகம். இந்த உரிமைகளை நுகர்வோர் அறிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம்.

இந்த  உரிமைகளைப் பாதுகாக்க இந்தியாவில் வலுவான மற்றும் தெளிவான சட்டங்கள் உள்ளன, இந்திய நுகர்வோரின் உண்மையான அவலநிலை முற்றிலும் மோசமானதாக அறிவிக்கப்படலாம். இந்தியாவில் நுகர்வோர் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க அமல்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு சட்டங்களில், மிக முக்கியமானது பாதுகாப்புச் சட்டம், 1986. இந்தச் சட்டத்தின்படி, தனிநபர்கள், ஒரு நிறுவனம், ஒரு இந்து பிரிக்கப்படாத குடும்பம் மற்றும் ஒரு நிறுவனம் உட்பட அனைவருக்கும், அவர்கள் தயாரிக்கும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வாங்குவதற்காக தங்கள் இந்த உரிமைகளைப் பயன்படுத்த உரிமை உண்டு. நுகர்வோர் என்ற வகையில், ஒருவர் அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் ஒருவரின் உரிமைகளை மீறுவதைப் பின்பற்றும் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள் பற்றியும் அறிந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியாவில் நுகர்வோர் உரிமைகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:
  • அனைத்து வகையான அபாயகரமான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதற்கான உரிமை.
  • அனைத்து பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் செயல்திறன் மற்றும் தரம் குறித்து முழுமையாக தெரிவிக்கப்படுவதற்கான உரிமை.
  • பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை இலவசமாக தேர்வு செய்வதற்கான உரிமை.
  • நுகர்வோர் நலன்கள் தொடர்பான அனைத்து முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளிலும் கேட்கும் உரிமை.
  • நுகர்வோர் உரிமைகள் மீறப்படும்போதெல்லாம் நிவாரணம் தேடும் உரிமை.
  • நுகர்வோர் கல்வியை முடிப்பதற்கான உரிமை.

 

Also Read: CITIZENS AWAKE

Also Watch :

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top