மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 2019 : மோட்டார் வாகனத்தை வலுக்கட்டாயமாக பயன்படுத்துதல் | விழித்தெழு மக்களே : Chennaiyil

மோட்டார் வாகனத்தை வலுக்கட்டாயமாக பயன்படுத்துதல்
மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 2019 ஏதேனும் சாலை விபத்து ஏற்பட்டால் குடிமக்களுக்கு மருத்துவ உதவியை வழங்குகிறது. மேலும், மரணம் / காயம் ஏற்பட்டால் வழங்கப்படும் இழப்பீட்டுத் தொகை அதிகரித்துள்ளது. இந்த புதிய மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 2019 இல் குற்றங்கள் மற்றும் அபராதங்களைக் காண்போம். 

1. குற்றம்
 சட்டபூர்வமான அதிகாரம் இல்லாத வாகனத்தை எடுத்துக்கொள்வது / மோட்டார் வாகனத்தை வலுக்கட்டாயமாக பயன்படுத்துதல்.                          எந்தவொரு மோட்டார் வாகனத்தையும் அதன் உரிமையாளரின் சம்மதமோ அல்லது பிற சட்டபூர்வமான அதிகாரமோ இல்லாமல் எடுத்துச் சென்று ஓட்டுபவர் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படுவார்.

 பழைய அபராதம்

ரூபாய் 500 அபராதம். 

புதிய அபராதம்

ரூபாய் 5,000 அபராதம்.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top