மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 2019 : அதிகாரிகள் மூலம் செய்யப்படும் குற்றங்கள் | விழித்தெழு மக்களே : Chennaiyil

மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 2019 ஏதேனும் சாலை விபத்து ஏற்பட்டால் குடிமக்களுக்கு மருத்துவ உதவியை வழங்குகிறது. மேலும், மரணம் / காயம் ஏற்பட்டால் வழங்கப்படும் இழப்பீட்டுத் தொகை அதிகரித்துள்ளது. இந்த புதிய மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 2019 இல் குற்றங்கள் மற்றும் அபராதங்களைக் காண்போம். 

1. குற்றம் :                                                                                  

அதிகாரிகளை அமல்படுத்துவதன் மூலம் செய்யப்படும் குற்றங்கள். அதாவது, இந்தச் சட்டத்தின் விதிகளைச் செயல்படுத்த அதிகாரம் பெற்ற எந்தவொரு அதிகாரமும், இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் அத்தகைய அதிகாரம் ஒரு குற்றத்தைச் செய்தால், இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் அந்தக் குற்றத்துடன் தொடர்புடைய இரு மடங்கு அபராதத்திற்கு பொறுப்பாகும்.

 பழைய அபராதம் :

இல்லை 

புதிய அபராதம் :

சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்தை விட இரட்டிப்பாக தண்டனை வழங்கப்படும்.  

 

Also Read: CITIZENS AWAKE

 
Also Watch :

 
 
Follow us on :

 

 

 

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top