மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 2019 : இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுவது | விழித்தெழு மக்களே : Chennaiyil

புதிய மோட்டார் வாகன சட்டம் 2019 இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுவது
 

மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 2019 ஏதேனும் சாலை விபத்து ஏற்பட்டால் குடிமக்களுக்கு மருத்துவ உதவியை வழங்குகிறது. மேலும், மரணம் / காயம் ஏற்பட்டால் வழங்கப்படும் இழப்பீட்டுத் தொகை அதிகரித்துள்ளது. இந்த புதிய மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 2019 இல் குற்றங்கள் மற்றும் அபராதங்களைக் காண்போம்.

1. குற்றம்
                                                                                           

ஆம்புலன்ஸ் போன்ற அவசர ஊர்திகளுக்கு வழிவிடாமல் செல்வது. 

பழைய அபராதம்

இல்லை 

புதிய அபராதம்

ரூபாய் 2,000 அபராதம், 3 மாதத்திற்கு ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து மற்றும் அல்லது சமூக சேவை.

சமூக சேவை – போக்குவரத்து மீறல்களுக்கு “சமூக சேவை” வடிவத்தில் தண்டனை விதிக்கப்படலாம். புதிதாக வரையறுக்கப்பட்ட இந்த  பிரிவு சமூக சேவையை “ஊதியம் பெறாத வேலை” என்று வரையறுக்கிறது,  இது ஒரு நபர் ஒரு குற்றத்திற்கான தண்டனையாக செய்ய வேண்டும்.

 
 

2. குற்றம்

  இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுவது.                                                                 

பழைய அபராதம்

ரூபாய் 1,000 அபராதம் அல்லது 3 மாதம் வரை சிறைத்தண்டனை.

புதிய அபராதம்

முதல் முறை குற்றம் செய்தால் ருபாய் 2,000 அபராதம் அல்லது 3 மாதம் சிறைத்தண்டனை. தொடர் குற்றங்களுக்கு ரூபாய் 4,000 அபராதமும் 3 மதம் வரியில் சிறைத்தண்டனையும். 

Also Read: CITIZENS AWAKE

 
Also Watch :

 
 
Follow us on :
 
 

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top