நீதித்துறை அமைப்பு : சிவில் நீதிமன்றம் | விழித்தெழு மக்களே : Chennaiyil

சிவில் நீதிமன்றம் citizens awake
இந்திய நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் தனது பிரச்னையை தீர்த்துக்கொள்ளவும், தீர்வு காணுவதற்கும் நீதிமன்றங்கள் உள்ளன. இவை, உலகில் உள்ள எந்த நாட்டிழும் இயல்பானது. நீதிமன்றங்கள் மூலம் நமது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம். அந்தவகையில், இந்தியாவில் எந்தெந்த தீர்வுகளுக்கு என்னென்ன நீதிமன்றங்கள் உள்ளன என்பதை காண்போம். நீதிமன்றங்களின் படிநிலைகளை கண்டு வருகிறோம்.
 

மாவட்ட நீதிமன்றம் : வழக்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் மக்கள் அடர்த்தி அடிப்படையில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் அல்லது மாவட்டங்களின் குழுவிற்கும் இந்திய மாநில அரசுகளால் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் நிறுவப்படுகின்றன. மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் உயர் நீதிமன்றங்களின் நேரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ளன. மேலும், அவை உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளுக்கு கட்டுப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பொதுவாக இரண்டு வகையான நீதிமன்றங்கள் உள்ளன:

மாவட்ட நீதிமன்றங்கள். (District Courts)

     a. சிவில் நீதிமன்றங்கள் (Civil Courts)

     b. குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் (Criminal Courts)

சிவில் நீதிமன்றங்கள் (Civil Courts) : 

மக்களுக்கும் அமைப்புகளுக்கும் அவர்களின் சட்ட உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும் நடைமுறைப்படுத்தவும் ஒரு வழியை வழங்க சிவில் நீதி மன்றங்கள் உள்ளன. மேலும், விபத்து உரிமைகோரல்கள், விவாகரத்து மற்றும் ஒப்பந்த முறைகள் போன்ற சிக்கல்களைக் கையாள்கிறது. கிரிமினல் நீதி அமைப்பில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்பட்டால், அவர்கள் மீது தண்டனை விதிக்கப்படும்.

 

Also Read: CITIZENS AWAKE

 
Also Watch :

 
 
Follow us on :

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top